Marcel van Hooijdonk: De nieuwe regels van kamerverhuur in 2020

 04/12/2019

Naast de huidige regels komen er een aantal nieuwe regels bij die per 1 januari 2020 in Amsterdam zullen gelden. Benieuwd welke regels dit zijn? Marcel van Hooijdonk legt het uit!

Nieuwe regels kamerverhuur 2020 | Kamerverhuur Amsterdam

Alle woningen die al over een vergunning beschikken, behouden deze

Voor het verhuren van kamers geldt sinds 1993 al een vergunningplicht. Wanneer iemand besluit om een woning om te zetten naar kamers is een omzettingsvergunning vereist. Veel woningen in Amsterdam hebben deze vergunning al en hoeven dus geen nieuwe aan te vragen na ingang van de nieuwe regels.

Legaliseren van kamerverhuur

Om te voorkomen dat er veel huurders van kamers in de problemen raken is er een coulanceregeling toegepast waar tot 1 januari 2020 gebruik van gemaakt kan worden. Zo heeft het college besloten de geluidseisen voor 3 kamers te laten vervallen en het omzetten naar 4 kamers makkelijker te maken. Daarnaast hoeven woningen met 4 kamers pas vanaf 1 juli 2020 te voldoen aan de geluidseisen. Mocht er dus nog geen vergunning zijn voor het verhuren van kamers, vraag deze dan voor die datum aan zodat het gelegaliseerd kan worden.

Legaal verhuren van een woning met meer dan 4 kamers

Vanaf 2020 zal het ook weer mogelijk zijn om overal in Amsterdam woningen te verhuren met meer dan 4 kamers. De nieuwe grens zal op 7 liggen. Bij 7 of meer kamers moet de verhuurder kunnen aantonen dat dit geen onaanvaardbare inbreuk maakt op de leefomgeving. Bij woningen van dit formaat gaat het namelijk vaak om pensions of studentencomplexen die daarmee een grotere impact hebben op de leefbaarheid voor de omwonende.

Waarom een quota

Jongeren, studenten en starters zijn natuurlijk welkom in Amsterdam maar het moet niet tot gevolg hebben dat hele wijken veranderen in jongerencampussen. Met de quota wil Amsterdam meer sturing geven aan de woningvoorraad zodat nieuwe verkameringen beter verspreid worden over de hele stad met als gevolg een betere leefbaarheid.

 

Bron: Amsterdam.nl

Gerelateerd nieuws

Studentenverenigingen in Amsterdam tappen al maanden geen biertje meer

Lees dit bericht

Laagste opkomst ooit voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam

Lees dit bericht

Amsterdam zet nieuwe snelnachtbus in: N86 van Leidseplein naar Zuidoost

Lees dit bericht