Drie maanden verlenging voor OV-kaart studenten

 15/04/2020

Door de coronamaatregelen is het voor studenten vrijwel onmogelijk om gebruik te maken van hun studentenreisproduct, ten behoeven was hun studie. Om hen tegemoet te komen verlengt de overheid het reisproduct met drie maanden. Nadat het reisrecht verloopt, gaan de drie extra maanden automatisch in.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt veel vragen binnen over het studentenreisproduct, bijvoorbeeld over of het reisrecht gestopt kan worden en de maanden opgespaard kunnen worden totdat de coronamaatregelen over zijn. Omdat het reisproduct onderdeel is van de totale studiefinanciering, is opsparen alleen mogelijk als de volledige studiefinanciering stop wordt gezet. Voor het grootste deel van de studenten is dit echter geen optie, gezien de financiële consequenties.

Opnieuw verlenging

De maximale termijn dat een student recht heeft op het reisproduct wordt nu dus verlengd, in eerste instantie voor drie maanden. ‘Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis wordt gekeken of deze verlenging voldoende is’, schrijft de Rijksoverheid. Mochten studenten onverhoopt studievertraging oplopen door de coronacrisis, ondanks de getroffen maatregelen door verschillende hogescholen en universiteiten, dan zal opnieuw verlenging van reisrecht plaatsvinden.

MBO

‘Iedere student die een opleiding volgt aan een hogeschool of universiteit én in maart recht had op een studentenreisproduct, krijgt de verlenging’, aldus het bericht. ‘Voor mbo-studenten is dit niet nodig. In tegenstelling tot studenten van universiteiten en hogescholen – die nominale studieduur plus één jaar extra recht hebben – hebben mbo-studenten standaard recht op de reisvoorziening voor hun nominale studieduur plus drie jaar extra. In het mbo zorgen de coronamaatregelen dus niet voor het bereiken van het maximale reisrecht, en daarom is het niet nodig dat mbo-studenten extra reisrecht ontvangen.’

Gerelateerd nieuws

UvA start voorlopig geen nieuwe samenwerkingen met Shell

Lees dit bericht

Amsterdam gaat zich inzetten voor gelijke waardering van het mbo

Lees dit bericht

Amsterdam komt met nieuwe criteria voor kwetsbare woningzoekende

Lees dit bericht